Mijn favorieten

Taxaties


Het taxeren van een onroerend goed is een bijzondere aangelegenheid. Een taxatie kan nodig zijn voor verschillende doeleinden, te denken valt aan de aan-/verkoop van een woning, het afsluiten van een hypothecaire geldlening, een aankomende verbouwing, in verband met fiscale redenen of het vaststellen van de herbouwwaarde voor een woonhuisverzekering. Voor iedere taxatie is een andere taxatiemethodiek van toepassing.

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met diverse taxaties, al dan niet op grond van fiscale wetten. Te denken valt aan de economische huurwaarde, de bedrijfswaarde of de vervangingswaarde. Ook hiervoor zijn diverse taxatiemethodieken van toepassing.

Voor al deze taxaties is een hoge mate van ervaring en deskundigheid vereist. Wij zijn opgeleid om bovengenoemde taxaties te mogen uitvoeren, zowel voor particulier als voor zakelijk onroerend goed.

 

 

Waardebepaling

Het is ook mogelijk om een waardebepaling voor uw woning te doen. Bij een waardebepaling krijgt u inzicht in de huidige verkoopwaarde van de woning, door middel van een goed en onderbouwd advies.

 

U kunt een waardebepaling bijvoorbeeld aanvragen als u wilt weten wat uw woning op dit moment waard is of als u plannen heeft om te verbouwen. Een waardebepaling is minder uitgebreid dan een taxatie en de waarde wordt vaak mondeling met u besproken.

Wilt u een taxatie of een waardebepaling laten uitvoeren via ons? Neem dan Contact met ons op.